Política de privacitat

Política de Privacitat

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En virtut de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, per la present autoritza que les dades personals facilitades siguin incorporades al fitxer de Contactes responsabilitat de INSTAL.LACIONS ROIG, SCP CIF: J43592724 i seu social a C. Ribe, 5, 43400 MONTBLANC (TARRAGONA) .La finalitat d’aquest tractament és la gestió i control del correu electrònic així com l’agenda de contactes i atendre la seva petició. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservats sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es captaron.Conforme allò disposat a la normativa esmentada, podrà indicar la revocació del consentiment donat, així com exercir els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions hauran de realitzar-se a C. Morella, nau 1, 43400 MONTBLANC (TARRAGONA).

Així mateix podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Datos

PROPIEDAD INDUSTRIAL I INTELECTUAL

Esta web és propietat de INSTAL.LACIONS ROIG, S.C.P. Els drets de Propietat Intel·lectual i d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ( “hiperlinks”) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits / o organisme INSTAL.LACIONS ROIG, SCP, són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui una altra cosa.Cualquier denominació, disseny i / o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per INSTAL.LACIONS ROIG, SCP, per les seves societats filials i / o dominades per terceros.Cualquier ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i / o comunitario. Els drets de propietat intel lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de INSTAL.LACIONS ROIG, SCP l’ús que l’usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona .Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de INSTAL.LACIONS ROIG, S.C.P.INSTAL.LACIONS ROIG, S.C.P no transfereix als usuaris la propietat del seu programari. L’usuari és el propietari del suport en el qual el programari és gravat. INSTAL.LACIONS ROIG, S.C.P posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent el programari. Si l’usuari transfereix el programari d’aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

Abrir chat
Hola 👋!
Et podem ajudar?